Kroniek van Sint maarten

 


Wethouder slaat eerste paal Sint Boys-DES in Sint Maarten

Wethouder J. de Groot van de gemeente Harenkarspel sloeg vrijdagmorgen 10 juli de eerste paal voor het nieuwe onderkomen van voetbalvereniging Sint Boys-DES in Sint Maarten. Bouwbedrijf De Leeuw uit Schagen 'leende' hiervoor even de apparatuur aan hem uit. De eerste klap was tevens de startslag voor een veel groter project om de leefbaarheid van het kleine plattelandsdorp Sint Maarten te versterken. Hierin zijn drie samenhangende plannen opgenomen.

De eerste paal is het officiële startmoment voor de volgende stap in het leefbaarheidsproces Sint Maarten. Na het dorpsservicepunt en de verbouw van het dorpshuis richt de aandacht zich nu op de rol van sport en recreatie, de school, de openbare ruimte en de omgeving. Daarbij gaat het om aanleg van wandelroutes in en om Sint Maarten (Wandelen met Wielen), de herinrichting van het 'Midden'gebied tussen dorpshuis en rond het dierenparkje ('de levensader') en om de renovatie van de accommodatie van Sint Boys-DES. Deze plannen voor Sint Maarten worden bekostigd door de gemeente, Sint Boys-DES zelf en door de Europese Unie. Er is namelijk een stevige subsidie verkregen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en wel vanuit het onderdeel Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2).

In de nieuwe projecten speelt de accommodatie van Sint Boys-DES een grote rol. De sportvereniging draait voor 75% op leden van buiten Sint Maarten. Het medegebruik van bewoners uit de regio is essentieel en van belang voor behoud en stimulering van voorzieningen in Sint Maarten zelf. De club is in feite het kloppend hart van het dorp. Vandaar dat de gemeente bij Sint Boys-DES wil zorgen voor een multifunctioneel gebouw, inclusief kleedkamers, kantine en velden. In samenwerking met basisschool De Zwerm worden begeleiders ingezet voor toezicht en (naschoolse) activiteiten. Hiervoor hebben het bestuur van Sint Boys-DES en schooldirectie van De Zwerm een intentieovereenkomst getekend.

Het sportpark van Sint Boys-DES zou verder kunnen worden uitgewerkt tot een uiterst toegankelijk park voor jong en oud met bijvoorbeeld pannaveld, hardlopen, hand-, volley- en basketbal mogelijkheden, jeu de boules, tennis (oefenkooi) etc. Deze multifunctionaliteit past in het gemeentelijk voornemen om kernaccommodaties aanvullend aan elkaar te laten functioneren en versterken.

Voor de renovatie bij Sint Boys-DES is in totaal vijfhonderduizend euro nodig, waarvan de helft vanuit de EU wordt bekostigd. (Bron: Gemeente Harenkarspel)

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Vrijdagmorgen 27 april tussen 10.00 en 11.30 uur heeft burgemeester E.J. Brommet in het gemeentehuis in Tuitjenhorn zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Eén van hen is Sint Maartenaar Henk Dijkstra.

De heer Henk Dijkstra (53) uit Sint Maarten werd onderscheiden vanwege zijn betrokkenheid als bestuurslid van de V.V.V.V.V., de Veredelde Vereniging voor VolksVermaak. Deze vereniging organiseert onder meer alle festiviteiten rond de viering van Koninginnedag in Sint Maarten. Daarnaast is de heer Dijkstra al vele jaren bestuurslid van de ijsbaanvereniging Sint Maarten en van de visclub `Sla hem aan de haak`. De heer Dijkstra is een actief biljarter en hier benut hij ook zijn organisatorische kwaliteiten. In het jaar 2000 heeft hij voor het hele dorp een Millenniumfeest georganiseerd. Vanaf ongeveer 1990 tot en met heden organiseert de heer Dijkstra een poule tijdens een WK-voetbal. Aan deze poule kunnen alle inwoners van Sint Maarten deelnemen. Ook is de heer Dijkstra zeer betrokken bij de plaatselijke voetbalvereniging Sint Boys – DES. Hij verzorgt o.a. de inkoop van de kantine en is een vaste barmedewerker en verricht onderhoudswerkzaamheden aan de kantine.

24 april 2007

Dierenambulance Schagen e.o. bereidt zich voor op drukke tijden

De komende maanden worden weer extra drukke tijden voor de Dierenambulance. Doordat het broedseizoen van de vogels is begonnen betekent dit regelmatig werk aan de winkel voor de medewerkers van de Dierenambulance. Zeker als het kroost straks het ruime sop wil gaan kiezen gaat dit vaak niet zonder slag of stoot. De Dierenambulance moet in deze extra drukke periode dan ook regelmatig uitrukken om vogels te redden.  Maar niet alleen vogels zijn de oorzaak van de vele telefoontjes die bij de centrale op het DierenOpvangCentrum binnen komen. In het voorjaar en de daarop volgende zomermaanden is er altijd een duidelijke toename van verkeersongevallen waar dieren bij betrokken zijn en wordt de ambulancedienst veelvuldig ingeschakeld. Dat het steeds drukker wordt is nu al duidelijk te merken. De afgelopen maand is de Dierenambulance al 63 keer op pad geweest.

De Dierenambulance Schagen e.o. is in 1998 gestart als Alarmdienst Schagen e.o. In januari 2007 is ervoor gekozen om de naam Alarmdienst e.o. om te dopen in Dierenambulance Schagen e.o.. Een naam die bij het publiek makkelijker herkenbaar is.

Het werkgebied van de dierenambulance beslaat de gemeenten Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe. Een uitgestrekt gebied dat door een enthousiaste groep vrijwilligers dag en nacht wordt bemand. Vrijwilligers die begeleid en aangestuurd wordt door het beheerdersteam van het DierenOpvangCentrum. Om de kennis van deze specifieke groep vrijwilligers te vergroten en te professionaliseren worden regelmatig workshops gegeven. Naast DierenEHBO kwam er onlangs een cursus honden- en kattengedrag aan bod, en afgelopen zaterdag is er door de Politiecoördinator Verkeerszaken een workshop gegeven over verkeersveiligheid.

De dierenambulancedienst is op zoek naar nieuwe enthousiaste dierenliefhebbers die het leuk vinden om dit team te komen versterken. 

Voor informatie over het werken bij de Dierenambulance bel met het DierenOpvangCentrum Schagen e.o. of mail naar info@dierenasiel-schagen.nl . Meer uitgebreide informatie is te vinden op de website; www.dierenasiel-schagen.nl .

 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Gedenkteken onthuld door burgemeester

Burgemeester E. Brommet van Harenkarspel onthulde zaterdag 23 april 2005 het nieuwe oorlogsmonument bij het kruispunt van de Hoge Buurt en de Herenweg. Het hardstenen gedenkteken, een gebroken cirkel, is een ontwerp van Sint Maartenaar Ton van Rutten. De betekenis ervan strekt verder dan alleen de nagedachten is aan de oorlogsjaren bleek uit de nadere toelichting in dorpshuis De Klimop. Hier voerden de dorpsraadvoorzitter van Sint Maarten Frits Mengers, Ton van Rutten en burgemeester Brommet het woord.

o-o-o-o-o-o-o-o-o

o-o-o-o-o-o-o

CARNAVALSOPTOCHT 2005

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

o-o-o-o-o-o-o

Hierbij foto's van het "Sint Maartenskoor" tijdens hun optreden
op donderdagavond 6 januari 2005 als programmaonderdeel
van het Nieuwjaarsconcert Harenkarspel aangeboden door B&W
aan de vele vrijwilligers die onze gemeente telt.

o-o-o-o-o-o-o-o-o

15 mei generale repetitie en 16 mei koffieconcert.

Van 8 mei is er geen verslag, het was toen een beetje stilte voor de storm ivm het as koffieconcert. De spanning was al te voelen en hier en daar werden er toch suggesties gedaan om het programma nog wat aan te passen. Het leek er even op dat de Lindenboom zou worden omgehakt. Echter een lumineus aanbod van Jacqueline dat ze met extra oefeningen het met een dubbelkwartet wel zou redden maakte het toch mogelijk om dit prachtige lied afgelopen zondag te laten horen. Zo troffen we dus zaterdag de 8 studenten met Jacqueline en Lydia al in volle actie aan toen we met de generale repetitie zouden beginnen. De piano was vers gestemd en al met vereende krachten op de zaalvloer gezet De laatste repetitie liep redelijk goed, al denk ik dat Jacqueline voor deze keer wat minder kritisch was om ons niet al te onzeker te maken. Toen kwam de zondag. Bij het dorpshuis aangekomen om de stoelen klaar te zetten stonden er al 5 man te wachten om te helpen deze klus te klaren.  De stoelen stonden al gauw op hun plaats, we hadden onderling een klein rekensommetje gemaakt gebaseerd op het idee dat iedere zanger gemiddeld 3 supporters zou meebrengen, dit aangevuld met leden zou een totaal geven van ca 100 man waaronder 30 zingers. Dus ca  70 stoelen in de zaal en een reserve stapel in de hoek. Daarna inzingen, een groepsfoto, (gelukt Roel?) en aan de koffie terwijl Gerda en Tonny vanaf half elf bij de kassa zaten om het publiek binnen te laten. Toen iemand in de voorzaal tegen  mij zei dat er mensen met stoelen liepen te sjouwen dacht ik eerst dat het een grap was. Het was echter echt waar. Ook de overige stoelen werden uit de vergaderzaal gehaald tot alles op was. (Harry had er destijds honderd gekocht) ook stonden er al flink wat grijze stoeltjes uitgezet. Ik heb niet de gelegenheid gehad om precies te tellen maar er stonden toch zeker 140 stoelen. Tel daarbij 33 koorleden en je
zit al dicht bij de 180. Dit voor deze zaalopstelling toch iets teveel. Gelukkig kon door het prachtige weer de vooruitgang wijd open blijven staan en hebben we het publiek op alle nooduitgangen gewezen.

Wat een opkomst. Hier heeft zeker de PR, verzorgd door Hill, (klasse) flink toe bijgedragen. Zelfs op zondagochtend nog een berichtje op de voorpagina van de Zondagskrant.

Dan nu het concert zelf.

Ik denk dat we best goed gezongen hebben al staken  zo hier en daar toch weer de bekende fouten de kop op. Wij wisten precies welke deze waren maar hopelijk heeft het publiek, op journalist Simon Bos na, er niets van gemerkt. De reacties tijdens de pauze waren tenminste al heel goed, ook op het intermezzo, en na de pauze bleken alle stoelen toch weer gevuld Er was niemand tijdens de pauze naar huis gegaan.  Het oordeel van het publiek zullen jullie zelf wel kunnen invullen van wat je rondom je gehoord hebt. Mijn supporters hebben het leuk, verzorgd en mooi gevonden. De rest hebben we in de krant kunnen lezen. Er staat nergens dat het helemaal goed was maar de trefwoorden zijn toch enthousiasme, ambitie, lef en feest. Wij hadden dat allang ervaren tijdens onze zangmiddagen (zorgt Jacqueline wel voor). We hebben het nu ook uitgestraald naar onze toehoorders. Als we even enthousiast doorgaan als we tot nu toe gedaan hebben en de tips van Jacqueline ter harte nemen en vooral onthouden, krijgen we op een volgend koffieconcert vast nog wel eens de beoordeling “goed” van de vak-journalist.

En ook ondergetekende wil graag zelf een keer de Lindenboom koesteren!

Klik HIER voor foto's van het koffieconcert.

Tot as zaterdag!       Sam Weijers

P.S.   19 Juni is onze laatste zaterdag van dit seizoen we beginnen weer op 21 Augustus

o-o-o-o-o-o-o


 Ook zin om te zingen kom dan vrijblijvend langs a.s. zaterdagmiddag
om 16.00 uur in het het dorpshuis "De Klimop" te Sint Maarten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Sam Weijers  tfn 0224-561396 of
Jaap mazereeuw tfn 0224-563032 


21 januari 2004

15 december 2003

  Het volgende krantenbericht van maandag 15 dec. 2003

13 december 2003                Verlichtingsweekend Sint Maarten

Afgelopen zaterdag heeft de jurering plaatsgevonden van
het verlichte Sint Maarten.

De eerste plaats ging naar de familie Van Woesik, Lijsterbesweg 8.
De tweede plaats was voor de familie Hiemstra, Omloop 1.
De derde plaats was voor de familie Bakker, Dorpsstraat 9.
De straatprijs ging naar de Kastanjelaan met als motto “Tiroler straat”.

Het was afgelopen weekend opvallend druk in Sint Maarten.
Het weer was, met name op de zaterdagavond goed, waardoor velen een wandeling door het dorp maakten.

De verlichting zal tot het eerste weekend van januari 2004 blijven hangen.

De organiserende vereniging S.V.S. bedankt alle inwoners voor
hun gemaakte creaties.

o-o-o-o-o-o-o

11 november 2003

Sinte Sinte Maarten (keuvelavond)

 

8 november 2003

Gezien op het zeer geslaagde keuvelsoiree van c.v. Sint Knorrenburg

Bekend making van de nieuwe prinses 2003/2004 "Yvonne"
    

Hieronder het eerste optreden van het Sint Maartenskoor.

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0

29 September 2003                       Toneelspeler gezocht..

Nut & Genoegen Sint Maarten zoekt een mannelijke toneelspeler rond de 35 t/m 35 jaar oud. Het stuk dat wij dit jaar in maart met de volwassenengroep opvoeren is een komedie van Allen Ackbourn. De repetities vinden wekelijks plaats van 20:00 t/m 22:30 in dorpshuis 'de Klimop'.Lijkt het u leuk om mee te doen in ons gezelschap? Bel dan nu want we zijn al gestart met de repetities.Bel naar G. Mechielsen, tel 0224-561643

 

26 september 2003              "Van Klapbroek tot Harseslap"

Voor de walfare-medewerk(st)ers + evt.partner van het Ned.Rode Kruis afdeling Harenkarspel was er in het Ahoj-gebouw te Tuitjenhorn een gastenmiddag georganiseerd. Het grootste gedeelte van deze middag bestond uit een perfect optreden van Mevr. Hink-Appel samen met haar asistente Hilkje (piano).
Het programma "Van Klapbroek tot Harseslap" u begrijpt het al werd  geheel in de West Friese taal en klederdracht ten tonele gevoerd. Uit ongeveer een dozijn rietenkoffertjes toverde ze een scala aan boven- en onder-kleding te voorschijn zoals die door de West Friesen van rond 1900 tot 2000 gedragen werd. Naast West Friese liederen en annekdotes bracht ze ook een gedicht van Mevr.
Hemmer uit Sint Maarten ten gehore. De middag werd afgesloten met een
gezamelijke broodmaaltijd die voortreffelijk verzorgt was door Fam.de Pee en medewerksters.

   
Mevr. Hink-Appel
 

het nachtgoed + kapje


links zwangerschaps-kleding (het kopen van een kindje)

Rein de Jong

o-o-o-o-o-o-o-o-o

25 april 2003

Symbolische bijtjes rond De Zwerm
Bij basisschool De Zwerm in Sint Maarten werd gistermiddag het nieuwe logo onthuld. Het betreft een gevelbreed ontwerp van dorpsgenoten Herbert Postma tevens oud-directeur en Harry Stam. De rondjes staan symbool voor bijen oftewel de leerlingen van De Zwerm. Naarmate zij groeien, uitgebeeld door het stijgen in de lucht, wordt de samenwerking (verbeeld door de dichtheid) tussen de schoolkinderen hechter. De basisschool aan de Dorpsstraat viert deze week haar 25-jarig bestaan met een feestweek waar elke dag in het kader staat van het jubileum. Zo is er onder andere een sponsoractie geweest, waarvan de opbrengst bedoeld is voor de aanschaf van een videocamera.  Het project is afgerond met een vossen- en een talentenjacht.

1

13 april 2003

                         Tennisvereniging Sint Maarten heeft 25 jaar gevierd. 

Op zondag 13 april is het 25-jarig bestaan van onze tennisvereniging gevierd op ons tenniscomplex.

  • Er was een gezelligheidstoernooi à la sjoemelen. 

  • De receptie vormde het officiële gedeelte van de feestelijkheden.

  • s'Avonds was er voor de liefhebbers een lopend buffet met daarbij natuurlijk het gebruikelijke drankje.

  • De live muziek werd verzorgd door entertainer Dick Raat.


Officiele opening op 31 maart 1979 door vice-voorzitter
Chris Dinkla en jongste lid Ursula Louwe.


Bestuur en commissies 1988.


Van boven naar beneden: Gerrit Schuurman, 
Bert Eriks en Harry Groet.
P.S.: Mocht u het idee
hebben in het bezit te zijn van
foto’s of andere documenten,
die een rol zoudenkunnen
spelen bij een kleine
overzichtstentoonstelling, 
wilt u dan contact op nemen
met P. Vrolijk,
tfn nr: 0224 – 563123.
tvsintmaarten@planet.nl

 

0-0-0-0-0-0-0

Gezien en gehoort Theatergroep In Petto op zaterdagavond 22 maart j.l. met de show "Musical Mystery Tour" in Dorpshuis "De Klimop" te Sint Maarten. De zaal was voor de helft gevuld met publiek en de andere helft was benodigd voor opname en regie/geluids apparatuur. Het accent in de "Musical Mystery Tour" is gelegd op Showbizz, Glitter & Glamour en last but not least: Fantasy. Er was voor elk wat wils van solo, duetten tot  groepsoptredens met oude, nostalgische klassiekers tot nieuwe modernere artiesten. Van de Beatles, Elvis Costello en Queen tot artiesten als Robbie Williams, Anastacia, Jennifer Lopez en Shakira betraden het podium. Kortom: een unieke samenstelling van artiesten die live op het podium met ondersteuning van de eigen band een spetterende show voor ons hebben neergezet.

o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

 

 

Site voor Sint Maarten e.o.

www.sintmaarten-nh.nl is een website voor en door mensen uit het dorp, dus als u (niet commerciële) informatie wilt plaatsen, kunt u dat aan ons voorleggen. Dit wordt dan kosteloos voor u geplaatst. Voor informatie of suggesties kunt u ons bereiken met mailto:info@sintmaarten-nh.nl